Obecné otázky.


Co musí elektrokolo splňovat, aby mohlo být řádně používáno na pozemních komunikacích?
V zásadě musí splňovat 4 základní parametry a veškeré homologace.
1) Elektrokolo jako celek je poháněno na bázi tzv. asistovaného šlapání. Pro použití elektrokola na pozemních komunikacích je nutná jízda bez akcelerátoru (plynu).
2) Asistence elektromotoru je nastavena pro maximální rychlost 25 km/h. Elektrokolo může jet např. z kopce mnohem vyšší rychlostí, která je ale dosažena již bez pomoci motoru. Elektrokola jedoucí na motor rychlostí vyšší než 25 km/h nejsou v Čr homologována a tudíž by neměly jezdit na pozemních komunikacích. V některých evropských státech jsou povolena pod názvem “fast pedelec”, kde je ale nutné mít na elektrokolo zákonné pojištění, SPZ atd..
3) Brzdové páky musí být osazeny odpojovači motoru při brždění, popřípadě musí elektromotor přestat zabírat od ujetí 2,5m vzdálenosti od posledního šlapání jezdcem.
4) Maximální nominální výkon elektrokola je 250W. Všechna kola s vyšším výkonem nejsou způsobilá pro jízdu na pozemních komunikacích.

Je možné na elektrokole nastavit vyšší rychlost než 25 km/h?
V zásadě je to možné. U kol vybavených LCD displejem je toto nastavení obvykle velmi jednoduché. U složitějších systémů je nutné připojit diagnostický kabel a v hlavním menu požadovanou maximální rychlost změnit.

Mohu při jízdě na pozemních komunikacích používat akcelerátor (plyn)?
Jak již bylo zmíněno, bohužel jízda na plyn je oficiálně možná pouze mimo pozemní komunikace.

Jaká je standartní záruka na elektrokola?
Tato otázka je potřeba rozdělit na 2 části. 24 měsíců je záruka na veškeré mechanické a elektrické součástky kola, vyjma běžných opotřebení. 6 měsíců je záruka na samotnou kapacitu baterie.

U internetového prodejce jsem viděl nové elektrokolo za zajímavou cenu, model 2 roky starý. Záruka mi bude začínat datem prodeje. Na co si mám dát pozor?
V podstatě na 2 věci. Elektrokolo se velmi složitě přepravuje v případě nutnosti jaké-koli reklamace. Ale největší problém je 2 roky starý model kola, kde kupujete již 3 roky starou baterii, která zcela jistě během uskladnění nebyla kontrolována a její životnost může být problematická.

Otázky týkající se baterií:


Jak je to s životností baterie?
Na tuto otázku není vůbec jednoduchá odpověď. Pokusíme se Vám alespoň částečně tuto problematiku níže popsat. U baterií stejně jako u veškerého spotřebního zboží máme na trhu různě kvalitní výrobky. Již při koupi elektrokola by nás před těmito nekvalitními bateriemi měla varovat příliš nízká pořizovací cena. Elektrokola v cenové hladině okolo 10 -15 tis. Kč jsou obecně brané jako méně kvalitní. Mnoho zákazníků se ptá, kde byly baterie nebo celé elektrokolo vyrobeno, zda nepochází náhodou z Číny. Bohužel tato otázka je případě elektrokol a baterií zcela špatně položená, protože převážná většina elektrokol vyrobená v Číně je a není na tom nic špatného. Základní otázka zní, jakou kvalitu si výrobce popřípadě dovoze objednal a tu také zákazník dostane. Argument, že některé baterie jsou vyrobené v Evropě je sice pravdivý,ale veškeré komponenty (samotné články, BMS, zakrytování) jsou stejně z dovozu. Ale teď k samotné životnosti baterie. Velmi často může samotnou životnost ovlivnit sám zákazník svým chováním s baterii. Standartně je životnost udávána okolo 6-7 let. Pro udržení baterie v dobré kondici je potřeba dodržet několik základních pravidel.

1) Pravidelné používámí.
V nejlepším stavu jsou baterie u elektrokol, která jsou neustále v provozu. Baterie v těchto případech má i nejmenší úbytek kapacity v čase.

2) Správné uskladnění baterií v zimním období.
Baterie během zimního období musí být nabitá. Měla by se skladovat v teplotním rozmezí ideálně + 5 - + 12 st. V případě skladování baterie pod tento teplotní interval se urychluje i její samo vybíjení a baterie rychleji stárne.

3) Udržovat baterii neustále nabitou.
Baterie, které jsou odstavené ve velmi málo nabitém stavu, popřípadě úplně vybité, ztrácejí svou kapacitu nejvíce. Proto i varujeme od nákupu “použitého” elektrokola, kde nikdo neví v jakém stavu byla baterie skladována.

Co je to nabíjecí cyklus?
U baterií se tyto paramety od určitých výrobců liší.
Životnost baterie je velmi často udávána v počtu nabíjecích cyklů. Dost často se setkáváme s údaji, které technicky ani možné nejsou. V současnosti je standartní životnost udávána v rozmezí 700 - 800 nabíjecích cyklů. Vyplívá z toho, že baterie by měla 700 - 800x zvládnout úplné vybití a opětovné nabití. Málo kdy ale baterii vybijeme úplně. V případě, že baterie je nabitá na 50% a dobíjíme tedy zbylých 50%, využili jsme tedy pouze 1/2 nabíjecího cyklu.

Co je to formátování baterie?
Formátování znamená jednoduše řečeno baterii zcela vybít a následně nabít. V rámci předprodejního servisu tento úkon opakujeme 3x po sobě. V případě dlouhodobého uskladnění baterie doporučujeme tento servisní úkon minimálně 1x v roce zrealizovat.

Viděl jsem možnost zakoupit k elektrokolu rychlonabíječku, mohu baterii nějak uškodit?
Jsou typy baterií, které zvládají rychlonabíjení lépe a hůže. Standartní nabíjecí proud je okolo 2A, u rychlonabíječek je násobně vyšší. Obecně ale platí, že je lepší používat originální nabíječku dodanou k baterii.

Co je to repasování baterie? Je výhodnější koupit novou baterii či ji repasovat?
Repasování baterie znamená výměnu všech článků v baterii za nové. V současnosti jsou na trhu firmy, které tuto službu nabízejí a baterie bude nadále 100% funkční. Jediná nevýhoda repase je ponechání v baterii původní řídící elektroniku baterie a původní obal,který je dost často po 7mi letech používání opotřebený. Cena repase se pohybuje v rozmezí 50 - 70% ceny baterie nové.

Jaká je ideální kapacita baterie?
V současnosti je standartních cca 11 - 15 Ah. Baterie s kapacitou 20 Ah a vyšší doporučujeme nekupovat. Jejich vlastnosti během jízdy většinou nejsou dobré. Tykto vyrobené baterie jsou osazeny méně kvalitními články.