Elektrokolo jsem převážel v autě a nyní vůbec nereaguje na zapnutí. Kde může být problém?
Po každé manipulaci s elektrokolem hrozí rozpojení kabelů v konektorech. Jedná se o nejčastější závadu, která je ale nejsnáze opravitelná. Před návštěvou servisu zkontrolujte všechny spoje v konektorech, ideálně je rozpojte a znovu spojte. U více pinových konektorů je důležité správné spojení - vždy špikou na šipku. Nejčastěji bývá rozpojený konektor vedoucí k displeji elektrokola.


Mám skládací elektrokolo. Kolo jsem rozložil jako obvykle a displej nejde zapnout. Kde může být problém?
V tomto případě se může jednat opět o velmi banální závadu spočívající v rozpojení kabeláže. V případě skládacích elektrokol je ale oprava většinou velmi časově náročná. Nejvíce choulostivý je totiž spoj umístěný uvnitř hlavní rámové trubky,který obsahuje velmi často konektor vedoucí k řídící jednotce umístěné u převodníků. V tomto případě je velmi časno nutné celou řídící jednotku demontovat a konektory spojit zpět.


Po zapnutí elektrokola displej svítí,ale kolo vůbec nereaguje na šlapání a motor nezabírá. Kde může být problém?

Zde již může být příčin více. Pokusíme se Vám popsat opět ty nejčastější:

a) Je-li elektrokolo vybaveno brzdovými pákami s čidlem odpojení motoru při použití brzdy, může být problém právě v tomto čidle. Jednoduše řečeno, brzdová páka posílá řídící jednotce stejou informaci, jako kdyby jste brzdili a tím pádem motor nezabírá. Jedinou možností, jak vyloučit tuto závadu je odpojení čidla brzdových pák. Poté se zkuste s elektrokolem rozjet. V případě, že motor začne zabírat je závada odhalena. Poté lze brzdové páky v servisu jednoduše vyměnit za nové, popřípadě elektrokolo používat i nadále bez odpojovačů na brzdových pákách. V současnosti je již převážná většina nově vyráběných elektrokol bez těchto čidel.

b) Druhou nejčastější závadou bývá závada na snímači šlapaní, tzv. pas senzoru. Tento snímač je umístěn na středové ose u převodníků, buď na pravé nebo na levé straně. Skládá se ze 2 částí. Statická část včetně kabelu je pevně spojena s rámem a druhá rotační s magnety reaguje na pohyb převodníků. Tato součástka se skládá z plastu, který vlivem změn teplot a stáří může prasknout nebo se na ose pohnout a čidlo jej již nezaregistruje. Pokud je plastové kolečko s magnety ve větší vzdálenosti než 3 mm od čidla, je závada zde. Závadu na tomto snímači otáček si lehce můžete i vyzkoušet na elektrokolech vybavených tzv. akcelerátorem (plynem). V případě, že elektrokolo reaguje na akcelerátor a nikoli na šlapání, je závada na snímači otáček.

c) Pokud jste zjistili, že je závada na snímači otáček (viz. bod b.) a Vaše kolo je vybaveno jiným typem čidla (magnetickým integrovaným, diodovým, torzním), nezbývá většinou nic jiného, než návštěva servisu a následná výměna totoho čidla.


Elektrokolo funguje stejně jako dřív, jen při rozjezdu slyším nějaké divné zvuky z motoru. Je to v pořádku?
Obecně lze říci, že není. U některých elektrokol vznikají při rozjezdu drobné vibrace, při kterých může být motor malinko hlučnější, tento jev je u levnějších elektrokol zcela běžný. Co ale v pořádku není, jsou zvuky "chrastivého" charakteru, které se v minulosti nevyskytovaly. Nejčastěji se jedná o špatnou planetovou převodovku v motoru. Nejvíce převodovky trpí, je-li elektrokolo vybaveno akcelerátorem (plynem), který zákazník použivá v případech, kdy by jej používat neměl (rozjezdy, jízda do prutého kopce, jízda na plyn při velkém zatížení). V tomto případě je nutná návštěva servisu a výměna této převodovky. Cena opravy se pohybuje okolo 1500 Kč. Tyto převodovky velmi často odcházejí u podezdřele levných "čínských" elektrokol. Zde ale s největší pravděpodobností narazíte na problém, že převodovka nepůjde sehnat. Jedinou možností je výměna celého motoru.


Baterie má po zimní odstávce strašně malý dojezd. Jaká je možnost opravy?
Každá moderní baterie u elektrokola potřebuje po zimě udělat tzv. formátovací cyklus. Jednoduše řečeno je potřeba ji 3x zcela vybít jízdou a opětovně 3x nabít. Tento postup velmi často vše vyřeší. Je potřeba ale brát na vědomí, že ani baterie u elektrokola není na věky a každým rokem klesá její kapacita o cca 5 - 15%.

Baterie byla před zimní odstávkou v pořádku, nyní mi vůbec nesvítí jediná dioda ukazatele stavu nabití, elektrokolo vůbec nejede.Kde může být problém.

Toto je velmi časno závada spojená se špatnou údržbou baterie během zimní odstávky. Baterie u dnešních elektrokol se v čase samovolně vybíjejí. Tuto vybející vlastnost může ještě urychlit například nízká teplota ( nižší než + 5 st.). Řídící jednotka baterie, tzv. BMS poté baterku přepne do ochranného režimu je potřeba jí poté "oživit". Dnešní moderní baterie umožňují veškeré informace o nabíjení, počtu cyklů, teplotách v jakých se baterie používala vyčíst zpětně.


Pokud budete mít jaký-koli dotaz týkající se závady, kontaktujte nás pomocí formuláře zde na webu, popřípadě telefonicky či mailem a rádi Vám poradíme.