Toto jsou obchodní podmínky mezi dodavatelem / prodávajícím:

Petr Dušek,
sídlo podnikání: Ivančice, Tyršova 1, 66491
místo podnikání: Prodejna Bike-ski-sport, Ivančice, Mřenková 2, 66491
dále provozovatel internetového obchodu na adrese www.bike-ski-sport.cz
podnikající na základě ŽL, IČ:75642719, DIČ:8512155905
Bankovní spojení: KB Ivančice, číslo účtu: 43-3286280207/0100

a kupujícím - zákazníkem:

Fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční závaznou objednávku zboží z nabídky. Aktuální nabídka zboží je uverejnena na internetových stránkách provozovatele - www.bike-ski-sport.cz 

Objednávka zboží:
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
Osobní návštěvou naší provozovny na adrese Mřenková 2, 664 91 Ivančice.
Objednáním prostřednictvím webových stránek www.bike-ski-sport.cz
Telefonickým kontaktem na číslech: 736 220 546 (Karel Šustek) nebo 774 944 579 (Petr Dušek).
Prostřednictvím e-mailové adresy: info@bike-ski-sport.cz

V případě objednávky prostřednictvím internetových stránek (e-shopu), systém rozešle automatické potvrzení objednávky na e-mailovou adresu objednavatele. Prodejce pak telefonicky potvrdí objednávku s informací o termínu dodání.

Kupní smlouva vzniká na základě závazné objednávky na jejímž základě je následně realizován prodej zboží. Objednávka se stává závaznou ve chvíli přijetí objednávky prodávajícím. Závazná objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: jméno a adresu kupujícího, množství požadovaných kusů přesně specifikovaného zboží, požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží, cenu za zboží a přepravu. Objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době objednání. V případě nákupu specifického zboží "na objednávku", které je nutné na přání zákazníka obstarat,popřípadě individuálně upravit, může prodávající požadovat zálohu až do výše 100% kupní ceny.

Platba zboží a expedice:
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Celková cena objednávky může být kupujícím uhrazena:

Hotově – v kamenné prodejně
Bezhotovostně platební kartou - přijímáme tyto platební karty:
bezhotovostně platební kartou; platba je možná těmito kreditními kartami:
Euro Card
Diners club
Maestro
JCB
Master Card
VISA
Na dobírku – příslušnou částku zaplatí kupující při převzetí zásilky od dopravce
Bankovním převodem předem – kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce, který je vedený u společnosti Komerční Banka a. s. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.
Splátkový prodej - poskytujeme splátkový prodej pomocí společnosti Cofidis.

Dodání zboží:
Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Doba dodání, která je uváděna na internetových stránkách prodávajícího, je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Způsob dodání a místo odběru je stanoveno na základě objednávky. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka vždy obsahuje daňový doklad. Rozvoz zboží zajišťuje smluvní dopravce prodávajícího po celé České a Slovenské republice. Cenu za dopravu v případě objednávky nad 10000 Kč vč. DPH hradí prodávající.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka:
Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí telefonicky nebo mailem. V případě, že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 250,- Kč (včetně DPH). V takovém případě je nutné ze strany prodávajícího doložit skutečnost, že zásilky byla expedována.Pokud kupující zruší objednávku, na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

Nepřevzetí zásilky
Pokud zákazník nepřevezme zboží zaslané na dobírku v úložní době, dochází z jeho strany k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím. Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí ( např.neobdržení oznámení apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi je v případě nepřevzetí zásilky účtován jednotný poplatek a to ve výši 250 Kč.Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet č. 43-3286280207/0100 , vedený u Komerční banky.V případě dopravy elektrokol a jízdních kol zdarma k zákazníkovi prostřednictvím vozidla prodávajícího na základě předchozí domluvy a záměrného nepřevzení objednávky si vyhrazuje prodejce vyčíslit skutečné náklady s touto službou spojené a nárokovat je po zákazníkovi. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání.

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech: Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Možnost vrácení zboží:
Zboží je možné vrátit bez udání důvodů do 14 dní ode dne převzetí zboží. Možnost vrácení se nevztahuje na zboží, které obvykle není skladem a bylo dodáno na konkrétní objednávku. Vrátit lze pouze nepoužité zboží ve 100% stavu včetně nepoškozených obalů a příslušenství. Pokud se na zboží projeví jakákoliv závada, je nutné postupovat dle reklamačního řádu. Kupujícím uhrazené náklady na expedici se nevrací. Postup při vrácení zboží: Kupující informuje prodávajícího o svém požadavku vrátit nebo vyměnit zboží na tel. 774 944 579 nebo e-mailové adrese info@bike-ski-sport.cz. Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží na adresu prodávajícího (včetně kopie dokladu o zakoupení – paragon nebo faktura). V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout. Po obdržení kompletního a nepoškozeného, původně zakoupeného zboží včetně kopií dokladů o zakoupení, vystaví prodávající dobropis. Tento dobropis zašle, nebo předá kupujícímu do vlastních rukou. Po obdržení kupujícím podepsaného dobropisu vrátí prodávající kupujícímu dobropisovanou částku v hotovosti na prodejně nebo převodem na účet kupujícího.

Reklamace:
V případě, že se vyskytne důvod k reklamaci, postupuje prosím podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

Poškození vzniklé přepravou zásilky
Pokud kupující zjistí při přejímce od dopravce, že je zásilka poškozena, kontaktuje reklamační oddělení, sepište s dopravcem záznam o poškození.

Reklamace v záruční době
Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí standardně 24 měsíců - není-li stanoveno jinak. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje. Záruka se také nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku - především baterie, nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci. Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

Postup při reklamaci
Pro rychlé vyřízení reklamace nejprve nahlaste závadu v uvedenou dobu na níže specifikovaný kontakt. Následně zboží k reklamaci předejte osobně v naší kamenné prodejně, nebo zašlete na její adresu: Bike-ski-sport, Mřenková 2, Ivančice, 66491. Přiložte kopii faktury nebo paragonu. Upozornění: Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. V případě, že zasíláte poštou zboží k oprávněné reklamaci na vlastní náklady, je možné požadovat slevu při dalším nákupu v hodnotě dopravného. V takovém případě je třeba výši dopravného doložit dokladem o zaplacení ( např. podacím lístkem).

Ochrana osobních dat:
Abychom Vám mohli poskytnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Podle zákona o ochraně osobních dat s nimi nebude nakládáno jiným způsobem, než pro vyřízení Vaší objednávky. Tato data nebudou také poskytována třetím osobám, reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. S vyjímkou prodeje zboží na splátky prostřednictvím společnosti Coffidis, kde je nutné předat osobní údaje - vždy se souhlasem zákazníka. Správcem osobních údajů je Petr Dušek, IČ:75642719. Zákazník, který dal souhlas se zpracováním osobních údajů, může tento souhlas kdykoli zrušit a to písemným požadavkem na e-mailovou adresu info@bike-ski-sport.cz - jeho osobní údaje budou následně z databáze odstraněny.

Závěrečná ustanovení:
Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na www.bike-ski-sport.cz. Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem.